Prihlásiť

Cena jazykových prekladov je závislá na jazyku a náročnosti textu. Na základe bližších informácií o požadovanom preklade Vám radi ponúkneme jednotkovú cenu (tzn. cenu za jednu normostranu (1800 znakov vrátane medzier), jedno slovo, prípadne inú jednotku podľa Vašej potreby) alebo celkovú cenu za Váš preklad.

Zašlite nám dokument, pomocou formulára "Cenová ponuka" na stránke Jazykové preklady, na preklad a my vám následne zašleme cenovú ponuku.