Prihlásiť

AJZU - Jazyková škola ponúka i firemné kurzy. Tieto jazykové kurzy pripravujeme  s vedomím, že požiadavky našich klientov sú často veľmi špecifické. Preto je profesionálne zameranie týchto kurzov anglického jazyka prispôsobené požiadavkám klientov. Tematické okruhy sú zvolené na základe pohovoru s klientom.

Pri realizácii firemných kurzov ponúkame bezplatný audit pre vás a vašich zamestnancov. Súčasťou tohto auditu je zaradenie do úrovní podľa jazykových znalostí zamestnancov a vypracovanie jazykového plánu podľa nárokov na vybrané pozície

Okrem Všeobecnej angličtiny ponúkame aj kurz Obchodná angličtina a Tematický kurz (zameraný na Vami vybrané okruhy) v úrovniach od mierne pokročilých až po veľmi pokročilých. Hodiny sú zacielené predovšetkým na komunikáciu, či už ústnu alebo písomnú.

Kurzy vzhľadom k požiadavkám firmy  prebiehajú buď v priestoroch klienta, alebo v učebni  AJZU – Jazykovej školy.