Prihlásiť

Angličtina je celosvetovým jazykom, ktorým hovorí viac ako 1 miliarda ľudí.  V mnohých krajinách sa angličtina vyučuje už od útleho detstva a prirodzene sa stáva nie cudzím ale druhým jazykom (second language) pre dieťa. A práve tento fakt nás motivuje k zostaveniu učebného programu pre deti vo veku od 3 mesiacov až 14 rokov. Dieťa si musí k jazyku vypracovať pozitívny vzťah a preto sa snažíme osloviť študentov množstvom zábavných a zaujímavých aktivít. Množstvo autentických materiálov, videí a filmov napomáha do životov detí priniesť skutočnú angličtinu. Jazyk, ktorý študent neskôr využije pri štúdiu, hľadaní práce v zahraničí ale aj na Slovensku.
Lektori sa snažia žiaka motivovať a počas hodín ho vystavujú do situácií, kde musí sám robiť rozhodnutia a tak pozitívne formujú nie len jeho jazykové zručnosti ale aj osobnosť. Študent bude sám motivovaný kurzy navštevovať a to s určitosťou zefektívni vyučovací proces. Všetky študijné metódy a výsledky budú konzultované s rodičmi, ktorý budú mať úplný prehľad o štúdiu svojich detí.

Momentálne AJZU team pracuje na zostavovaní študijného programu pre jednotlivé vekové kategórie. Kurzy pre deti a mládež budú spustene v septembri 2011.