Prihlásiť

Sme jazyková škola založená v roku 2009, ktorá poskytuje kurzy anglického, nemeckého a  španielskeho jazyka pre širokú verejnosť a firmy.

Kurzy prebiehajú v centre Novej Bane a sú vedené kvalifikovanými lektormi s vysokoškolským vzdelaním a niekoľkoročnou praxou. Pri výučbe kombinujeme viacero vyučovacích metód (napr. Callanova metóda) a pre nás aj našich študentov je kľúčový individuálny prístup, ktorý zaručuje vysokú efektivity vyučovacieho procesu.

Celá výuka jazykov je postavená na presvedčení, že cudzí jazyk sa je možné naučiť v každom veku a v akomkoľvek povolaní.

 
Prečo študovať práve u nás?

•   Vyučovanie pomocou moderných učebných materiálov a metód
•   Pre každú vekovú skupinu jedinečný prístup
•   Malé skupiny (maximálne 12 študentov)
•   Praktické 90 minútové bloky
•   Dôraz kladený na konverzáciu
•   Popri práci zábava (hry, súťaže…)
•   Možnosť vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu
•   Možnosť úhrady ceny kurzu aj na splátky